Vad består dna av Skillnaden mellan kromosom och DNA-molekyl? (ÅK 9)


vad består dna av

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Dna-split.png


Hur fungerar DNA? | DNA-släktforskning DNA förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genometi samtliga av världens kända organismer med undantag av RNA-virus. DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje består i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling dna funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner vad behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener. Molekylen består av två långa polymereri människan cirka 2 meter lång, bestående av sekvens av enkla enheter kallade nukleotider. Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat -grupper sammansatta med esterbindningar. tofflor dam skinn


6 7 8 9 10 11 12 13 14